Registratie


De juiste contracten zijn het halve werk, maar pas als uw pandrecht bij de Belastingdienst geregistreerd is, kunt u er een beroep op doen. Dit wordt de 'initiële registratie' genoemd. Kredietbeveiliging verzorgt voor u de registratie van uw pandakten.

Nog meer zekerheid: doorlopende registratie

Heeft u pandrechten op de uitstaande vorderingen van een bedrijf? Dan is een dagelijkse update van de registratie bij de Belastingdienst noodzakelijk om het pandrecht op alle actuele uitstaande vorderingen van de kredietnemer te vestigen. Waarom? Stel, u kreeg twee jaar geleden alle vorderingen van uw kredietnemer in onderpand. Dat wil zeggen: uw zekerheid omvat de facturen die het bedrijf tien had uitstaan. Als het bedrijf morgen failliet gaat, zijn die facturen van twee jaar geleden allang betaald en kunt u het onderpand niet meer uitwinnen. De vorderingen die het bedrijf nog wel heeft uitstaan, vallen niet onder uw onderpand. Door elke dag de registratie te updaten, omvat uw onderpand steeds alle vorderingen van uw kredietnemer op de datum van het faillissement.

Registratie gemakkelijk dagelijks updaten via Kredietbeveiliging

Kredietbeveiliging heeft een unieke Doorlopende Registratiedienst. Als online dienstverlener voor een toenemend aantal investeerders, registreert onze backoffice dagelijks efficiënt een groot aantal pandrechten met een verzamelpandakte. Voor u werkt het als een soort abonnement. Wij registreren tegen geringe kosten uw pandrecht op vorderingen dagelijks opnieuw bij de Belastingdienst. Zodra uw kredietnemer in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, informeren we u daarover. U maakt dan met een muisklik aanspraak op uw onderpand, dat wil zeggen op alle vorderingen die op dat moment nog uitstaan. We brengen u in contact met specialisten die u hierbij helpen.

Zo werkt het

 1. Maak meteen een nieuw account aan of log in op uw bestaande account
 2. Maak een contract via kredietbeveiliging.nl – of zorg via uw eigen weg voor een ondertekende of notariële pandakte met volmacht voor vervolgverpandingen van vorderingen
 3. Heeft u de ‘initiële registratie’ bij de Belastingdienst al gedaan? Kredietbeveiliging kan dit voor u verzorgen.
 4. Klik op ‘Dienst toevoegen’
 5. Kies ‘Doorlopende registratie- en notificatiedienst’, scroll naar beneden en klik op ‘Bestel’
 6. Vul de SEPA-machtiging in voor betaling, bevestig
 7. Ga naar ‘Mijn diensten’
 8. Kies ‘Doorlopende registratie pandakte’
 9. Klik op ‘Upload de ondertekende akte + volmacht met registratiestempel belastingdienst’.

Kredietbeveiliging zorgt nu voor de dagelijkse vervolgregistratie door middel van de verzamelpandakte. Binnen een à twee werkdagen nadat u de pandakte heeft geupload, zal Kredietbeveiliging de eerste vervolgregistratie doen. Hierbij is Kredietbeveiliging afhankelijk van koeriersdiensten.

Notificatiedienst

Als het bedrijf waaraan u geld heeft uitgeleend failliet gaat of surseance van betaling krijgt, ontvangt u automatisch een bericht. U kunt meteen actie ondernemen om aanspraak te maken op uw onderpand. Als u de notificatiedienst wilt gebruiken, zet dan het KvK-nummer van uw debiteur in het systeem op kredietbeveiliging. Wij controleren dagelijks bij het Centraal Insolventieregister of uw debiteur daarin voorkomt.

Zo werkt het

 1. Log in op uw account
 2. Klik op ‘Dienst toevoegen’
 3. Kies ‘Notificatiedienst’, scroll naar beneden en klik op ‘bestel’.
 4. Maak uw betaling in orde
 5. Ga naar ‘Mijn diensten’ en klik op ‘notificatiedienst’
 6. Vul het KvK-nummer is van uw debiteur

Vragen?

Raadpleeg bij vragen eerst in onze FAQ, uw vraag staat er vast bij. Als u hulp nodig heeft, ga naar ‘Hulp op maat’ en kies voor de Controle Akte-dienst.