Maak krediet verlenen veiliger met Kredietbeveiliging

Wie investeert loopt een risico. De afwegingen daarover maakt u altijd zelf. Risico nemen levert soms veel op, het kan ook minder goed uitpakken. Met Kredietbeveiliging maakt u krediet verlenen veiliger.

Ook de banken werken zo
Wist u dat banken standaard onderpand nemen op de uitstaande vorderingen van een onderneming? Via kredietbeveiliging.nl pakt u het op dezelfde slimme manier aan.
Card image cap

Online contracten maken: gemakkelijk en kostenbesparend

Wie een krediet verstrekt, doet er goed aan afspraken met de kredietnemer vast te leggen in contracten. Dat kan nu via kredietbeveiliging.nl tegen veel lagere kosten dan u misschien van juridische dienstverlening gewend bent. Diverse contracten van solide juridische kwaliteit zijn online aan te passen (met een ‘wizard’) aan uw eigen situatie. Zo maakt u eenvoudig de contracten die u nodig heeft, tegen een zeer concurrerend tarief. U kunt het ook laten doen door bijvoorbeeld uw boekhouder, accountant, jurist of advocaat. Een groeiend aantal zakelijke gebruikers in financiële en juridisch/fiscale dienstverlening werkt namelijk met kredietbeveiling.nl. Als u wilt, brengen we u in contact met een van onze zakelijke samenwerkingspartners voor het aanmaken van de contracten.

Pandakte maken en registreren

Ons advies is om altijd een pandakte te maken, zodat u een onderpand heeft voor uw lening. Op het moment dat kredietnemer zijn verplichtingen niet meer kan nakomen, bijvoorbeeld door een faillissement, kunt u aanspraak maken op het onderpand. U kunt een pandrecht vastleggen op bijna alle activa van de kredietnemer, denk bijvoorbeeld aan de inventaris, de voorraad en merkrechten. Ook de actuele uitstaande vorderingen van een bedrijf kunnen onderpand zijn. Na een faillissement komt er vaak nog een aanzienlijk bedrag binnen. Een pandrecht op vorderingen is dan ook erg verstandig. Dit kunt u als ‘zekerheid’ voor uw lening vastleggen. vergeet niet de pandakte ook daadwerkelijk te registreren.

  1. Pandakte aanmaken via kredietbeveiliging.nl
  2. Voorzien van ondertekening van uzelf en van de persoon aan wie u geld uitleent
  3. Pandakte registreren bij de Belastingdienst (dit kunt u zelf doen, wij kunnen het ook verzorgen)
  4. Het pandrecht op vorderingen dagelijks updaten (zelf doen of Registratiedienst kredietbeveiliging.nl inschakelen)
Card image cap
Card image cap

Belangrijk: registratie pandrecht dagelijks updaten

Om het pandrecht op alle uitstaande vorderingen van de kredietnemer te vestigen, is een dagelijkse update van de registratie bij de Belastingdienst noodzakelijk. Waarom? Stel, u legde twee jaar terug alle vorderingen van uw kredietnemer vast als onderpand. Dat wil zeggen: uw zekerheid omvat de facturen die het bedrijf toen had uitstaan. Als het bedrijf over morgen failliet gaat, zijn die facturen allang betaald en kunt u het onderpand niet meer uitwinnen. De uitstaande vorderingen van ná de registratiedatum van de pandakte vallen niet onder uw onderpand. Door elke dag de registratie te updaten, omvat uw onderpand steeds alle actuele vorderingen van uw kredietnemer.

Registratie gemakkelijk dagelijks updaten via Kredietbeveiliging

Dagelijkse registratie is administratieve rompslomp. Daarom heeft Kredietbeveiliging een unieke Doorlopende Registratiedienst voor individuele kredietgevers. Voor een toenemend aantal investeerders registreert onze backoffice dagelijks een groot aantal pandrechten met een verzamelpandakte. Voor u werkt het als een soort abonnement. Wij registreren tegen geringe kosten uw pandrecht op vorderingen dagelijks opnieuw bij de Belastingdienst. Zodra uw kredietnemer in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, informeren we u daarover. U maakt dan met een muisklik aanspraak op uw onderpand, dat wil zeggen: op alle vorderingen die op dat moment nog uitstaan. We brengen u in contact met specialisten die u hierbij helpen.
Card image cap