Gebruiksvoorwaarden en disclaimer


De informatie op onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Kredietbeveiliging garandeert niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. Kredietbeveiliging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke fouten, onvolledigheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Kredietbeveiliging. Kredietbeveiliging behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

De website bevat links naar websites die door andere partijen dan Kredietbeveiliging worden geƫxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Kredietbeveiliging heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Kredietbeveiliging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.